سویا

سویا اولین ماده غذایی است که دارای مقادیر فراوانی پروتئین گیاهی است. سویا تاثیر چشمگیری در کاهش کلسترول داشته، یک منبع خوب از چربی های اشباع نشده است و به دلیل اسیدهای آمینه در رژیم غذایی بدون گوشت توصیه می شود. سویا همچنین جایگزین بسیارخوبی برای شیر در فرمول های تغذیه نوزاد است و همچنین به عنوان یک جایگزین مناسب برای شیر گاو عمل می کند.

fa_IR